Parteneri

 

                               

 


 

Parteneri Media

 

 

 

Sponsori

 

 

 

 

             

    

     

Subsemnatul/a………………………………………………, data naşterii……………............, CNP........................, declar pe propria răspundere că sunt apt(ă) din punct de vedere medical şi într-o formă corespunzătoare pentru a participa la Crosul "Thermal Trail Race 2019, astfel încât exonerez organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc.) de orice răspundere în legătură cu orice pretenţii aş putea avea, de orice natură, eu sau succesorii mei, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurării competiţiei la care particip.
De asemenea, prin prezenta, îmi exprim acordul în legătură cu utilizarea de către Thermal Trail Race, precum şi de către partenerii ori sponsorii organizatorilor, a numelui meu, fotografiilor, imaginilor video şi a citatelor în scopuri promoţionale şi / sau de marketing.
 
                                                                                   
 
 
E-mail____________________________
 
 
 
 
Data:_____________________________
 
 
 
 
Semnatura_________________________